Se incarca...
Petiții

Activitatea de primire și soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002.


Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o adresează unei autorități sau instituții publice.
Petițiile se transmit prin poștă, fax, email sau prin predare personală la punctul de control acces al instituției. 
Petițiile transmise trebuie să conțină un subiect exprimat clar și concis și să menționeze datele de identificare și contact ale petiționarului / petiționarei.

Termenul de soluționare a petițiilor este de 30 de zile.