Se incarca...
Organizare
 
Comandamentul Apărării Cibernetice
Agentia de tehnologia informației
Agentia de aparare cibernetica
Structura de sprijin logistic

Comandamentul Apărării Cibernatice (CApC) se încadrează în forțele care participă activ la îndeplinirea misiunilor Armatei României, având, în acest context, rolul de a planifica, organiza, conduce și desfășura acțiuni în spațiul cibernetic, în scopul asigurării protecției și rezilienței funcționale a infrastructurilor cibernetice și a generării de efecte în sprijinul forțelor proprii, în context național sau aliat, precum și managementul și dezvoltarea infrastructurilor cibernetice militare și a serviciilor de tehnologia informației furnizate utilizatorilor.
 
În domeniul securității și apărării cibernetice, CApC îndeplinește următoarele responsabilități:
 • Managementul incidentelor cibernetice;
 • Asigurarea protecției și a rezilienței infrastructurilor cibernetice militare împotriva amenințărilor din spațiul cibernetic;
 • Identificarea și evaluarea riscurilor și amenințărilor cibernetice;
 • Planificarea, organizarea, conducerea și desfășurarea acțiunilor în spațiul cibernetic;
 • Integrarea acțiunilor cibernetice în operațiile întrunite ale Armatei României;
 • Cooperarea militară și interinstituțională, la nivel național și internațional;
 • Contribuie la elaborarea cadrului conceptual și de reglementare în domeniu;
 • Contribuie la dezvoltarea și optimizarea capabilităților militare și naționale de apărare cibernetică.
 
În domeniul tehnologiei informației, CApC îndeplinește următoarele responsabilități:
 • Asigurarea funcționalității și rezilienței serviciilor și datelor în infrastructurile cibernetice militare;
 • Elaborarea, implementarea și managementul aplicațiilor informatice specifice utilizatorilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN);
 • Managementul licențelor software folosite în Armata României;
 • Verificarea și validarea aplicațiilor informatice pentru folosire în cadrul MApN;
 • Implementarea modelelor și proceselor specifice de tehnologia comunicațiilor care să asigure funcționalitatea serviciilor și infrastructurilor cibernetice militare.
 
Pentru îndeplinirea responsabilităților menționate mai sus, CApC generează, pregătește, conduce și coordonează echipe și structuri care acționează corespunzător tipului și nivelului riscurilor, amenințărilor și a provocărilor care apar în spațiul cibernetic administrat.