Se incarca...
Carieră

În conformitate cu Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, personalul instituției este format din personal militar și personal civil. Personalul Comandamentului Apărării Cibernetice este compus din ofițeri, maiștrii militari, subofițeri și personal civil contractual.


Ofițerii reprezintă corpul de elită al Armatei României. Ofițerii sunt militarii care au absolvit studii universitare și îndeplinesc funcții cu atribuții de comandă/conducere sau de execuție. Conducerea organizațională este dimensiunea definitorie a meseriei de ofițer, concretizată în capacitatea de a planifica și organiza, de a lua decizii juste la momentul potrivit, de a-și asuma răspunderea propriilor decizii și de a motiva și coordona oamenii din subordine. Ofițerul trebuie să fie un bun luptător, specialist și instructor, să dea dovadă de competență și corectitudine, să fie atașat valorilor militare și să aibă capacitatea de a se adapta rapid la schimbările din jurul său. Cariera de ofițer începe, de regulă, cu gradul de sublocotenent și poate avansa până la gradul de general.

Maiștrii militari și subofițerii ocupă funcții de specialiști/administratori/comandanți/șefi de echipe/grupe, de regulă în structurile tehnice și de suport logistic. Formarea lor profesională urmărește dezvoltarea competențelor de utilizare, administrare, întreținere și reparare a tehnicii și materialelor din dotare, în vederea asigurării operativității acestora. În a doua parte a carierei maiștrii militari și subofițerii se specializează în activitatea de stat major și management executiv al activităților din armele, serviciile și domeniile funcționale ale armatei. Atât maiștrii militari cât și subofițerii au posibilitatea, pe parcursul carierei, să devină ofițeri.

Personalul civil contractual este angajat pe baza unui contract individual de muncă încheiat în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.


Dacă dorești o carieră în Armata României accesează acest link