Se incarca...
Buletin informativ

LEGEA Nr. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLICConform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
  1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  3. numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorității sau a instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de internet;
  5. sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  6. programele și strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.