Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de dezvoltarea, protejarea și asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ce susțin capabilitățile militare ale structurii de forțe.

Exercițiul de apărare cibernetică Alarmex

 31-05-2021

Exercițiul de apărare cibernetică Alarmex

 
   Echipe de Răspuns Rapid la Incidente de Securitate Cibernetică (CRRTs) ale Uniunii Europene au participat săptămâna trecută la un exercițiu multidisciplinar de specialitate, Alarmex, derulat cu succes în Polonia și Lituania. În context, CRRTs s-au antrenat și au testat timpul de răspuns, procesul de luare a deciziilor și eficacitatea acțiunilor de diminuare a efectelor unui atac cibernetic internațional complex, îndreptat împotriva instituțiilor guvernamentale din ambele țări.
   Desfășurarea exercițiului a demonstrat pe de o parte faptul că Uniunea Europeană deține o importantă capabilitate în domeniu, integral operațională, și, pe de altă parte, o înaltă reziliență și capacitate de răspuns colectiv prompt la incidentele de securitate cibernetică.
   Exercițiul a contribuit substanțial la îmbunătățirea pregătirii CRRTs și la creșterea încrederii în capacitatea lor de acțiune.
   Echipele de Răspuns Rapid la Incidente de Securitate Cibernetică sunt constituite prin contribuția comună cu experți a Croației, Estoniei, Lituaniei, Olandei, Poloniei și României, în cadrul programului de Cooperare Structurată Permanentă în domeniul politicii de securitate și apărare (PESCO), instituit de Consiliul Uniunii Europene în decembrie 2017. Aceste echipe sunt destinate să sprijine statele membre UE, instituțiile UE, misiunile și operațiunile internaționale ale UE derulate sub egida politicii comune de apărare și securitate, precum și statele partenere, contribuind astfel la capacitatea comună a UE de a preveni, descuraja și de a răspunde amenințărilor. Comandamentul Apărării Cibernetice a participat la exercițiu cu 2 specialiști în apărarea cibernetică.
   Riscurile cibernetice din ziua de azi sunt complexe, au un ridicat potențial distructiv și afectează de regulă mai multe state în același timp. Pe timpul exercițiului Alarmex, CRRTs au demonstrat că reprezintă un important activ, pe deplin operațional, capabil să detecteze, să recunoască și să diminueze efectiv amenințarea reprezentată de aceste riscuri moderne.
   Prin participarea la Proiectul CRRTs și la exercițiul Alarmex, Croația, Estonia, Lituania, Olanda, Polonia și România își reiterează angajamentul de a continua investițiile în dezvoltarea rezilienței cibernetice și la procesul de instituire a unui spațiu cibernetic care să funcționeze pe bază de reguli unanim acceptate.
Compartimentul informare și relații publice
Top