Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de dezvoltarea, protejarea și asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ce susțin capabilitățile militare ale structurii de forțe.

Schimbarea comenzii la Comandamentul Apărării Cibernetice

 03-03-2020

Comandamentul Apărării Cibernetice
3 martie 2020
 
 
Schimbarea comenzii la Comandamentul Apărării Cibernetice
 
Luni, 2 martie 2020, la sediul Ministerului Apărării Naționale, în prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul-locotenent Daniel Petrescu, au avut loc ceremoniile de predare-primire a funcției de comandant al Comandamentului Apărării Cibernetice, precum și de înaintare în grad și trecere în rezervă a generalului-maior dr. ing. Costică Postolache. Acesta a predat comanda Comandamentului Apărării Cibernetice colonelului Gheorghe Iordache.
Șeful Statului Major al Apărării a evocat în termini laudativi activitatea și cariera generalului-maior Postolache și l-a îndemnat pe colonelul Iordache ca, împreună cu întregul colectiv, să continue proiectele începute și să intensifice acțiunile pentru operaționalizarea comandamentului.
 
Generalul-maior Postolache a trecut în rezervă după o carieră militară de excepție, de peste patruzeci de ani, și o perioadă de cincisprezece luni la comanda celui mai nou comandament din Armata României. Colonelul Iordache a preluat comanda, având mandatul ca, pe baza competențelor și a experienței acumulate, să implementeze obiectivele majore stabilite prin planul de operaționalizare a comandamentului.
 
Compartimentul informare și relații publice
 
Top