Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de dezvoltarea, protejarea și asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ce susțin capabilitățile militare ale structurii de forțe.

Exercițiul Cyber Phalanx 2021

 07-10-2021

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
STATUL MAJOR AL APĂRĂRII
Comandamentul Apărării Cibernetice
07.10.2021
 

CYBER PHALANX: Exercițiul Agenției Europene a Apărării dedicat pregătirii cibernetice pentru planificatorii operaționali s-a încheiat în Portugalia.

 
 Cyber Phalanx 2021, un exercițiu combinat cu un curs pentru planificatorii operaționali, desfășurate pe parcursul unei săptămâni, s-a încheiat cu succes în Lisabona, Portugalia. Co-organizată de Agenția Europeană a Apărării (EDA) și Portugalia, instruirea a vizat perfecționarea cunoștințelor despre amenințările cibernetice și hibride în rândul planificatorilor operațiilor, în cadrul Procesului de Planificare a Operațiilor (OPP) la nivelurile strategic și operativ.
Pe timpul săptămânii de instruire, peste 130 de planificatori operaționali și experți în domeniile amenințărilor cibernetice și hibride, venind din 15 State Membre EDA, Elveția, instituții UE, state partenere și NATO, au fost provocați să planifice o operație sub egida Politicii Comune pentru Securitate și Apărare a UE pe baza unui scenariu fictiv, luând în considerare atacuri cibernetice și hibride pe timpul OPP.
Pregătirea a pus accentul pe implicațiile acțiunilor în mediul cibernetic în cadrul OPP, inclusiv cunoașterea amenințărilor de ordin cibernetic și hibrid militare, contracararea amenințărilor hibride, utilizarea instrumentelor diplomației cibernetice UE, planificarea militară UE de nivel strategic și înțelegerea contextului juridic al operațiilor cibernetice. Cyber Phalanx 2021 a evidențiat importanța interacțiunilor inter-disciplinare și a comunicării între experții în amenințări cibernetice/hibride și planificatorii operaționali. Exercițiul a confirmat, de asemenea, necesitatea și valoarea analizei inter-departamentale, incluzând mediile cibernetic și informațional, în cadrul planificării sincronizate a operațiilor.
Pe timpul discursului de deschidere a exercițiului, directorul executiv adjunct al EDA, domnul Olli Ruutu, a precizat: ”Cyber Phalanx 2021 va juca un rol important pentru validarea finală a conceptelor și evoluția viitoare a Cyber Phalanx, acoperind întregul ciclu al planificării operaționale militare, către o serie de exerciții de planificare operațională, fie ele la nivelul UE, al comandamentelor sau în cadrul exercițiilor naționale în Statele Membre.”
Desfășurat pentru prima dată în 2018, Cyber Phalanx 2021 a reprezentat ediția a doua, lărgită, a exercițiului. Cyber Phalanx 2021 a demonstrat din nou că acest tip de pregătire, în combinația curs-exercițiu, furnizează instruire țintită, orientată către operații, a forțelor armate UE la nivel strategic și operativ. Pentru viitor, cursurile de pregătire naționale vor beneficia de instruirea derulată pe timpul Cyber Phalanx și vor îmbunătăți abordarea inter-departamentală, incluzând domeniile cibernetic și informațional, pe timpul planificării operaționale.
Pe timpul Zilei Vizitatorilor Distinși, pe 30.09.2021, viceamiralul Antonio Henrique Gomes, șef al Planificării și Coordonării în Statul Major General al Forțelor Armate Portugheze, a subliniat că ”Statele Membre pot folosi mai bine Cyber Phalanx prin îndreptarea sa către planificatorii operaționali în locul personalului cibernetic.”


 
INSTRUIRE MULTINAȚIONALĂ ȘI INTER-DEPARTAMENTALĂ
Unul dintre aspectele unice ale Cyber Phalanx 2021 a fost dat de diversitatea de State Membre și organizații prezente prin cei 130 de participanți. 15 State Membre UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Spania, Estonia, Finlanda, Franța, Ungaria, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România) plus Elveția au fost reprezentate. Oficialilor din instituții și organizații UE, precum EDA, Serviciul European pentru Acțiune Externă, Statul Major Militar al UE, Colegiul European pentru Apărare și Securitate, Centrul de Excelență Hibrid UE, li s-au alăturat colegi din NATO (ACT și CCDCOE).


Articol preluat și tradus de pe https://eda.europa.eu/news-and-events
Compartimentul informare și relații publice
 
Top