Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de dezvoltarea, protejarea și asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ce susțin capabilitățile militare ale structurii de forțe.

Exercițiul NOBLE GUARDIAN 2019

 13-01-2020

În perioada 29.10 – 08.11.2019, la sediul Academiei Tehnice Militare din București, se desfășoară exercițiul cibernetic bilateral Noble Guardian 2019 (NG19), organizat de Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) .
NG19, la care participă aproximativ 25 de specialiști români și americani din Garda Națională a statului Alabama, S.U.A., este primul exercițiu în acest format, având ca scop perfecționarea pregătirii participanților în domeniul securității și apărării cibernetice, într-un mediu colaborativ.
Obiectivele vizate sunt răspunsul la incidente de securitate, identificarea de vulnerabilități, testarea și perfecționarea interoperabilității instrumentelor folosite și schimbul de bune practici în domeniu.
În cuvântul său de deschidere, comandantul CApC, general de brigadă dr. ing. Costică Postolache, a subliniat importanța deosebită atât a domeniului securității cibernetice cât și a interoperabilității Aliate, mulțumind cu acest prilej partenerilor americani pentru întregul suport.
***
CApC este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de asigurarea unei reziliențe ridicate a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ale Armatei României.
 
 
Compartimentul informare și relații publice
 

 
Top