Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de dezvoltarea, protejarea și asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ce susțin capabilitățile militare ale structurii de forțe.

Activitatea de primire și soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002.
Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o adresează unei autorități sau instituții publice.

Petițiile se transmit prin poștă, fax, email sau prin predare personală la punctul de control acces al instituției. 
Petițiile transmise trebuie să conțină un subiect exprimat clar și concis și să menționeze datele de identificare și contact ale petiționarului / petiționarei.

Termenul de soluționare a petițiilor este de 30 de zile.
Top