Comandamentul Apărării Cibernetice (CApC) este structura specializată din subordinea Statului Major al Apărării, responsabilă de dezvoltarea, protejarea și asigurarea unei reziliențe ridicate la amenințările provenite din spațiul cibernetic, a infrastructurilor și serviciilor de tehnologia informației ce susțin capabilitățile militare ale structurii de forțe.

Comandant:

General de brigadă ing. Gheorghe IORDACHELocțiitor al comandantului: Colonel ing. Răzvan ZLĂTARU


Șef de stat major: Colonel Florin-Daniel CIOBĂNIȚA
CV în română și engleză.
Top